เมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม
เมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา

บริเวณพื้นที่ระหว่างแนวสายน้ำแม่ปิงเดิมกับแนวแม่น้ำปิงปัจจุบัน... อ่านต่อ

เมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา

บริเวณพื้นที่ระหว่างแนวสายน้ำแม่ปิงเดิมกับแนวแม่น้ำปิงปัจจุบัน... อ่านต่อ

เมืองหลวงแห่งแรกของล้านนา

บริเวณพื้นที่ระหว่างแนวสายน้ำแม่ปิงเดิมกับแนวแม่น้ำปิงปัจจุบัน... อ่านต่อ

ยินดีต้อนรับ

เวียงกุมกาม เป็นชุมชนโบราณมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 600 เมตร ยาว 850 เมตร ขนานไปตามลำน้ำปิงสายเก่า ซึ่งเรียกกันว่า ปิงห่าง กล่าวคือเป็นบริเวณแม่น้ำปิงที่ถูกทิ้งร้าง แต่เนื่องจากกระแสของแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทาง จึงทำให้เวียงกุมกามเปลี่ยนมาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออกดังที่เป็นในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำครั้งนั้น ทำให้เกิดน้ำท่วมเวียงกุมกามครั้งใหญ่จนเวียงกุมกามล่มสลาย และวัดวาอารามจมอยู่ใต้ดินทราย กลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด สภาพเวียงกุมกามถูกทำลายไปมาก แต่ยังพบร่องรอยของกำแพงเมืองซึ่งเป็นคันดิน และเห็นเป็นกำแพง 2 ชั้นตรงกลางระหว่างกำแพงคั่นด้วยคูเมืองสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในเมืองจนกระทั่งกรมศิลปากรที่ 4 ได้ค้นคบร่องรอยกำแพงเมืองซากโบราณสถาน เศษเครื่องปั้นดินเผา ซากโบราณสถาน ได้รับการบูรณะจากกรมศิลปากรที่ 4 เช่น วิหารวัดกานโม ซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางของเวียงกุมกาม วัดอีค่าง วัดปู่เปี้ย วัดธาตุขาว เป็นต้น
เวียงกุมกาม

โบราณสถาน/ สถานที่ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์เหลี่ยม

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2556 15:10:18

ประวัติความสำคัญ จากหลักฐานด้านเอกสารตำนานและพงศาวดารกล่าวถึงวัดนี้ว่า แต่เดิมชื่อวัดกู่คำ  กู่ หมายถึง พระเจดีย์  คำ หมายถึง ทองคำ ที่พญามังรายปฐมกษัตริย์ของแคว้นล้านนา...

รายละเอียด

วัดช้างค้ำ

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2556 15:09:56

ประวัติความสำคัญ ปัจจุบันเชื่อกันว่า วัดช้างค้ำนี้เป็นวัดๆเดียวกับวัดกานโถม ตามที่ได้กล่าวถึงในเอกสารประเภทตำนาน-พงศาวดาร และเรื่องเล่าขานในท้องถิ่น ก่อสร้างในระยะที่พญา...

รายละเอียด

วัดหัวหนอง

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2556 15:07:58

ที่ตั้ง อยู่ทางตอนเหนือของเวียงกุมกามใกล้กับลำน้ำแม่ปิงสายเดิม (ปิงห่าง) ที่เคยไหลผ่านทางด้านเหนือของวัด สภาพทั่วไปแวดล้อมสวนลำไย ที่นา และบ้านจัดสรร ในปัจจุบันได้รับการขุ...

รายละเอียด

วัดธาตุขาว

ปรับปรุงล่าสุด : 10 กันยายน 2556 15:08:20

ที่ตั้ง อยู่ทางทิศใต้วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำ) ในเส้นทางผ่านทางเข้าวัดพญามังราย-พระเจ้าองค์ดำมาทางใต้ ในเขตพื้นที่ทางด้านตะวันตกของเวียงกุมกาม สภาพปัจจุบันเป็นวัดร้าง และขึ...

รายละเอียด

กิจกรรมที่น่าสนใจ

 

นั่งรถม้า รถราง เที่ยวเวียงกุมกาม

บริการนำเที่ยวชมเวียงกุมกามโดยการนั่งรถม้า หรือรถราง พร้อมมัคคุเทศก์อาสาในพื้นที่บรรยายให้ข้อมูลประวัติศาสตร์เวียงกุมกามในขณะเที่ยวชม

เพิ่มเติม

ย้อนรอย เวียงกุมกาม!

Text Widget

Morbi id diam eu velit pulvinar blandit sed id sapien. Mauris sem augue, lobortis ut luctus ut, aliquet sed enim. Ut blandit sapien ut mauris.