นั่งรถม้า รถราง

ปรับปรุงล่าสุด : 8 กันยายน 2556 21:26:09

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกามอัตราค่าบริการท่องเที่ยว ค่าเข้าชมศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ท่านละ 10 บาท

อัตราค่าบริการรถม้า ปัจจุบันมีรถม้า 12 คัน  คันละ 200 บาทสามารถนั่งได้ 2-3 คน 

ส่วนรถรางมี 9 คัน 

1-10   คน      คันละ   300     บาท

11-15  คน      คันละ   350     บาท

16-20  คน     คันละ   400     บาท

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อชมเมืองประวัติศาสตร์เวียงกุมกามและนั่งรถม้า รถรางได้ คือ

                 1) ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

                 2) วัดช้างค้ำ (กานโถม)

                 3) วัดเจดีย์เหลี่ยม

การบริการนำเที่ยวชมเวียงกุมกามใช้เวลาประมาณ  45 นาที ถึง 1ชั่วโมง การบริการนำเที่ยวมีมัคคุเทศก์อาสาในพื้นที่ให้บริการ โดยรถม้าคนขับรถม้าจะเป็นทั้งมัคคุเทศก์ บรรยายให้ข้อมูลประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม แต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะใช้วิธีการเปิดเอกสารประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเวียงกุมกามให้ชมประกอบด้วย เนื่องจากมัคคุเทศก์อาสาสมัครเป็นประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้ แต่บางครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากบริษัททัวร์ก็จะมีมัคคุเทศก์ของบริษัทบรรยายให้โดยเฉพาะ