ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

ศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม

เบอร์โทรศัพท์/แฟกซ์ 053-140322